سون ملودی - دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی و خارجی - متن آهنگ

بشنوید و دریافت کنید ...

lalala – bbno$ & y2k Lyrics

 

[Intro]

Did I really just forget that melody?

 جدی من اون ملودیه رو فراموش کردم؟

 Naw, da da dadadada nanananana

 نه، دا دا دادادادادا نانانانانا

 Alright, dada dadadada

 خب! دادا دادادادا

 

[Chorus]

When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw

 وقتی من ظاهر شدم، دختر شما یکم به من خوشی داد

 Baby so cold, he from the north, he from the Canada

عزیزم اون خیلی سرده، اون اهل شماله، اون اهل کاناداست

Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw

سرمایه بانکم خیلی کم بود، من که دیگه هیچی نداشتم کنار کشیدم

Ran out the door

 از در فرار کردم

 I shine my wrist, it go like chcshacha, chachacha

 مچ دستم تکون دادم مثل چاچاچا چاچاچا

 I got your bh singing like lalala, lalala

 منم مجبور کردم برام بخونه لالالا لالالا

I shine my wrist, it go chcshacha, chachacha

مچ دستم تکون دادم مثل چاچاچا چاچاچا

 I got your b***h singing like lalala, lalala

 منم مجبور کردم برام بخونه لالالا لالالا

How I stride like that

 چطور قدمی به این بلندی برداشتم

 

[1 Verse]

Amex, no cap, 800 score

کارت اعتباری، بدون کپ، هشتصد امتیازه

They wonder how, how I guap like that

اونا متعجب شدن که من چطوری، چطوری قدمی به این بلندی برداشتم

I rap my lyrics when I perform

وقتی که من ترانم را اجرا میکردم

They wonder how, how I stride like that

اونا متعجب شدن که من چطوری، چطوری قدمی به این بلندی برداشتم

Married to the grind, I brought my ring

من با کار سخت ازدواج کردم، حلقه را من خریدم

I’m corny, but your girly want the d**k

من در خوشی بودم، ولی اون دختره میخواست

Modest with my jewels, but check the bank

متواضع با جواهرات، ولی حساب بانکیم رو چک کن

Finally got the money, say my thanks

بالاخره اون پولو به دست آوردم، از من تشکر کن

 

[Chorus]

When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw

وقتی من ظاهر شدم، دختر شما یکم به من خوشی داد

Baby so cold, he from the north, he from the Canada

عزیزم اون خیلی سرده، اون اهل شماله، اون اهل کاناداست

Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw

سرمایه بانکم خیلی کم بود، من که دیگه هیچی نداشتم کنار کشیدم

Ran out the door

از در فرار کردم

I shine my wrist, it go like chcshacha, chachacha

مچ دستم تکون دادم مثل چاچاچا چاچاچا

I got your bh singing like lalala, lalala

منم مجبور کردم برام بخونه لالالا لالالا

I shine my wrist, it go chcshacha, chachacha

مچ دستم تکون دادم مثل چاچاچا چاچاچا

I got your b***h singing like lalala, lalala

منم مجبور کردم برام بخونه لالالا لالالا

How I stride like that

چطور قدمی به این بلندی برداشتم

 

[Verse 2]

Haha, I’m at the bank again

هاها، من دوباره توی بانکم

They wonder how, how I guap like that

اونا متعجب شدن که چطوری، چطوری من اینطوری گپ میزنم

Pink whip with flames all on the side

طناب صورتی با شعله آتش در تمام جهت ها

They wonder how, how I stride like that

اونا متعجبن که چجوری من یه قدم بلند برداشتم

Got that Gucci on my body, now she tryna pipe me, woo

اون چرم گوچی تز من اومده، الان او لوله آزمایشی، هووو

Popped a Lucy Loosey Goosey, sussy boy, I keep you cool

ظاهر شدن لوسی گوسی، پسر من تو رو باحال نگه میدارم

Got the paper, went to school

کاغذو گرفتم، رفتم به مدرسه

Be careful who you callin’ a fool

مراقب باش که به کی میگی احمق

Ayy, ha, ayy

ای، ها، ای

 

[Chorus]

When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw

وقتی من ظاهر شدم، دختر شما یکم به من خوشی داد

Baby so cold, he from the north, he from the Canada

عزیزم اون خیلی سرده، اون اهل شماله، اون اهل کاناداست

Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw

سرمایه بانکم خیلی کم بود، من که دیگه هیچی نداشتم کنار کشیدم

Ran out the door

از در فرار کردم

I shine my wrist, it go like chcshacha, chachacha

مچ دستم تکون دادم مثل چاچاچا چاچاچا

I got your bh singing like lalala, lalala

منم مجبور کردم برام بخونه لالالا لالالا

I shine my wrist, it go chcshacha, chachacha

مچ دستم تکون دادم مثل چاچاچا چاچاچا

I got your b***h singing like lalala, lalala

منم مجبور کردم برام بخونه لالالا لالالا

How I stride like that

چطور قدمی به این بلندی برداشتم

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.