سون ملودی - دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی و خارجی - متن آهنگ

بشنوید و دریافت کنید ...

Petit Biscuit & Shallou – I Leave Again Lyrics

The sky’s so cold, I feel you slow
Your mind is not like it was before
I delete all, put thoughts on hold
I try to feel you
But you are gone
The fire’s cold inside your soul
I feel the weight, of what we were
I delete all, put thoughts on hold
I try to feel you

(Ooh, ooh, ooh)
Your eyes were bright
I felt the shine
Miss the Summers we used to hide
The city lights on this blue night
You used to tell me that it’s alright

I chill my bones, out in the cold
Walk the pathways we used to know
These quiet towns we’ll leave behind
I try to feel you

(Ooh, ooh, ooh, ooh)
There’s no need to stay
So it’s time to take a chance
I don’t want to explain to my friends I leave again

I leave again
And I leave again
I leave again
And I leave again
I leave again
(There’s no need to stay)
(So it’s time to take a chance)
And I leave again
(I don’t want to explain
To my friends, I leave again)

(Ooh, ooh, ooh, ooh)
There’s no need to stay
So it’s time to take a chance
I don’t want to explain
To my friends, I leave again

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.