سون ملودی - دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی و خارجی - متن آهنگ

بشنوید و دریافت کنید ...

Harry Styles – Watermelon Sugar Lyrics

Tastes like strawberries on a summer evenin’
And it sounds just like a song
I want more berries and that summer feelin’
It’s so wonderful and warm

Breathe me in, breathe me out
I don’t know if I could ever go without
I’m just thinking out loud
I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar

Strawberries on a summer evenin’
Baby, you’re the end of June
I want your belly and that summer feelin’
Getting washed away in you

Breathe me in, breathe me out
I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high

I just wanna taste it, I just wanna taste it
Watermelon sugar high

Tastes like strawberries on a summer evenin’
And it sounds just like a song
I want your belly and that summer feelin’
I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar (sugar) high
Watermelon sugar high (sugar)
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high
Watermelon sugar high

I just wanna taste it, I just wanna taste it
Watermelon sugar high
I just wanna taste it, I just wanna taste it
Watermelon sugar high
Watermelon sugar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.